การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

เงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดชอบ

1. ข้อมูลในการจัดส่ง : ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง/ไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ไม่สามารถจัดส่งได้/จัดส่งผิดพลาด


- ในกรณีที่ไม่มีผู้รับพัสดุและเป็นเหตุให้พัสดุโดนตีกลับมา ทาง Sexy™ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมจากลูกค้าอีก 100 บาทต่อครั้ง (ชำระเงินก่อนการจัดส่ง) เพื่อทำการจัดส่งสินค้าที่ถูกตีกลับให้กับลูกค้าอีกครั้ง


- ในกรณีชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง/ไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้จัดส่งผิดพลาด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดตามพัสดุกับที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ด้วยตนเอง ทั้งนี้ Sexy™ ขอสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธความรับผิดชอบ

2. การจัดส่ง : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจคลาดเคลื่อนได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง อาจเกิดการล่าช้าในบางพื้นที่ หรือในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ คริสมาสต์ และปีใหม่ เป็นต้น


- การจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้และพัสดุจะถูกจัดส่งถึงลูกค้าภายใน 1- 2 วันทำการ ซึ่งลูกค้าจะได้รับแจ้งหมายเลข Tracking Number สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ได้ทางลิ้งค์ต่อไปนี้ http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx


- หากลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าในวันจัดส่ง เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะมีเอกสารแจ้งให้ไปรับสินค้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าไปรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หากภายใน 7 วัน

(หากไม่ได้รับภายในเวลาที่เหมาะสม ลูกค้าควรโทรศัพท์สอบถามกับที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด โดยแจ้งชื่อและหมายเลข Tracking Number ให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ทำการตรวจสอบ) Sexy™ ขอสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหาย ถูกขโมย รวมถึงความล่าช้าในการขนส่ง

3. ไซส์ (Size) : สินค้าจะมีไซส์เดียว (One Size) ซึ่งสินค้าแต่ละรายการจะมีขนาดโดยประมาณแจ้งไว้ในหน้ารายละเอียดของสินค้า ลูกค้าจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเองว่าสามารถสวมใส่สินค้านั้นๆได้หรือไม่ ก่อนการชำระเงิน ทั้งนี้ Sexy™ ขอสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธความรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

21/04/2016 @ Sexy™